ALGEMENE VOORWAARDEN VAN METAALUNIE

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (de Nederlandse organisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaalindustrie), de METAALUNIE-VOORWAARDEN genoemd, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2014.